Meijerink

Gezin van Hendrik Meijerink

Gezin van Hendrik Hendriks Meijerink

De stamreeks van Aaltje Meijerink begint met Hendrik Hendriks, geboren ca 1670 in Ane. Hij trouwt op 5 april 1696 in Heemse met Jannigje Gerrits dochter van Gerrit Harmsen uit Collendoorn.

huwelijk Hendrik Hendriks j.m van Ane met Jannegien Gerrits j.d. van Collendoorn 5 April 1696

Van Hendrik Hendriks is geen doop- of geboortebewijs te vinden, mogelijk omdat de doopgegevens van Hardenberg met de grote brand van 1708 verloren zijn gegaan. Ook van Jannegien zijn geen gegevens te vinden, mogelijk door dezelfde oorzaak. Het echtpaar doet belijdenis met St Jan 1696.

St Jan 1696 uit Collendoorn:
Hendrik Hendriks, m(an) en Jannegien Gerriets, v(rouw) uijt Doeseman

Lidmaten DTB Heemse: op St. Jan Collendoren: Hendrik Hendriks, m(an) en Jannegien Gerriets, v(rouw) uijt Doeseman
Datering: [1696] op St. Jan dtbboek: Lidmaten 1662-1710 Pagina: 67vo Bron: DTB kerspel Heemse NB St Jan = 24 juni

den 7 febr. Hendrik, s(one) van Hendrik op den Jufferenberg tot Collendoren
Datering: [1697] den 7 febr. dtbboek: Doopboek 1662-1706 Pagina: 113 Bron: DTB kerspel Heemse

In 1697 wordt zoon Hendrik geboren, gedoopt op 7 febr 1697, hij doet belijdenis op Pasen 1719:

op Paasschen 1719 uit Collendoorn: Hendrik Hendriks Douseman, j.m. Datering: [1719] op Paasschen 1719
dtbboek: Lidmaten 1710-1776 Pagina: 81 Bron: DTB kerspel Heemse

Trouwboek Heemse 08-04-1725
Hendrik Hendrix j.m. en Egbertje Hendrix j.d. beijde tot Diffelen. Deze sijn Hier getrouwt.

08-04-1725 Hendrik Hendrix, j.m. en Egbertje Hendrix, j.d., beijde tot Diffelen; deze sijn hier getrouwt Datering: [1725] 08-04-1725 dtbboek: Trouwboek 1705-1764 Pagina: 131 Bron: DTB kerspel Heemse

doopboek Heemse 10 februari 1726 wijlen Hendrik Hendriks en Egbertje Hendriks tot Diffelen: Hendrik

10-02-1726 Hendrik, soon van wijlen Hendrik Hendriks en Egbertje Hendriks tot Diffelen Datering: [1726] 10-02-1726 dtbboek: Doopboek 1705-1772 (1790) Pagina: 17 Bron: DTB kerspel Heemse

Hendrik Hendriks is 1 juli 1725 overleden, het gezin woonde toen op ’t Heuver Diffelen.

Voorouders van Egbertje Hendriks op t Heuver Diffelen
den 26 nov. Eghbertjen, d(oghter) van Hendrik Eghberts te Diffelen
Datering: [1702] den 26 nov. dtbboek: Doopboek 1662-1706 Pagina: 119
Bron: DTB kerspel Heemse

Egbertje is weduwe als haar zoon Hendrik wordt geboren. Ze woonden op ’t Heuver in Diffelen. Vrij snel na de geboorte van Hendrik trouwt ze met Albert Hendrik Wolbink uit Ane.

12-01-1727 Albert Hendriks Wolbink, j.m. van Aane en Egbertje Hendrix, wed(uwe) van wijlen Hendrik Hendr(iks) op ’t Heuver tot Diffelen; dese sijn hier getrouwt
Datering: [1727] 12-01-1727 dtbboek: Trouwboek 1705-1764 Pagina: 133
Bron: DTB kerspel Heemse

Het gezin heeft een aantal jaren op ’t Heuver gewoond, hier zijn de oudste twee kinderen Hendrik en Gerrit geboren. Na de geboorte van zoon Gerrit is het gezin vertrokken naar ’t Meijerink in Ennevelde (Anerveen). Daar zijn nog twee kinderen geboren, Elsjen en Geesjen, maar daar zijn geen doopgegevens van te vinden. Bij de volkstelling van 1748 vinden we:

Volkstelling 1748 Meijerink Ennevelde

Hendrik Hendriks is opgegroeid in het gezin van Albert en Egbertje en heeft de achternaam Meijerink aangenomen.

Meijerink Ennevelde – Ramakers Holtheme in 1832

We pakken daar het gezin van Hendrik Meijerink weer op:
trouwboek Hardenberg 11 februari 1753 Hendrik Hendriks j.m. van Annevelde en Fenne Margrieta Smits j.d. uit dese plaats

11-02-1753 Hendrik Hendriks, j.m. van Annevelde, en Fenne Margrieta Smits, j.d. uit dese plaats
Datering: [1753] 11-02-1753 dtbboek: Ondertrouwboek 1708-1761 Pagina: 36
Bron: DTB Kerspel Hardenberg
den 2 april Jan Smit, Jannegien Slingenberg, ouders, haer dogter Fenne Margriete
Datering: [1732] den 2 april dtbboek: Doopboek 1721-1735 Pagina: 80
Bron: DTB Kerspel Hardenberg

Het gezin heeft de eerste jaren in Hardenberg gewoond, de oudste vier kinderen zijn daar geboren.
Bij de doop Egbert in 1766 wonen ze op het Veer in de Meene onder Gramsbergen.

doop Egbert Meijerink 23-03-1766 Gramsbergen
Gezin: Hendrik Hendriks Meijerink / Fenne Margriete Smit

Hendrik Hendriks Meijerink is ca 1775 overleden, details daaromtrent ontbreken. Fenne Margriete is voor de tweede keer getrouwd in 1776 met Jan Ophof, weduwnaar van Geesje Meijerink, echter geen familie van onze tak. Deze Geesje was toen al weduwe van Derk Volkers en had drie kleine kinderen. Met Jan Ophof kreeg Geesje nog twee kinderen. Samen met de kinderen van Fenne een groot gezin. Er is geen bewijs voorhanden waar ze hebben gewoond; de trouwakte vermeld 2 maal Hardenberg, dat lijkt het meest voor de hand liggend als woonplaats. In het volgende deel pakken we de lijn op met Egbert Meijerink.

Gezin van Egbert Meijerink en Janna van der Veen

Gezin van Egbert Meijerink
11-05-1760 Willem van der Veen, j.m. van Dalfsen, en Henrica Ophoff alhier, wonende in den Hardenberg Datering: [1760] 11-05-1760 dtbboek: Ondertrouwboek 1708-1761 Pagina: 43 Bron: DTB Kerspel Hardenberg

Trouwboek Hardenberg 1790, den 4 decemb. Egbert Meijerink, j.m. uit den Hardenb. met Janna van der Veen, j.d. gewoont hebbende te Amsterdam en nu in den Hardenberg [hier getrouwd den 2 jan. 1791]
Trouwboek Zwolle 1760-05-10 – Den 10 meij (1760) – Willem van der Veen J.M. van Dalfsen en wonende alhier, met Hendrica Ophof J.D. van den Hardenberg – de proclamatien gaan mede op den Hardenberg, alwaar de selve zijn ingeschreven – den 31 Meij 1760 att. verleent om op den Hardenberg te mogen trouwen – Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 732, f467.

doopboek Hardenberg 17 april 1767 Willem van der Veen en Hendrica Ophofs, Hardenberg Janna
Verwantschap tussen Janna van der Veen en Egbert Meijerink via tweede huwelijk Fenne Margriete Smit

Voor haar huwelijk heeft Janna een tijdje in Amsterdam gewoond, informatie daaromtrent ontbreekt. Janna is geboren in Hardenberg en het jaar na haar geboorte zijn ze verhuisd naar het Veer in de Meene Gramsbergen.

Veerhuis Ane 1832

In het contentieus rechterlijk archief van het vroegere Schoutambt Hardenberg lezen we: op 22 juli 1776 Erschenen in het gerigte Derk Jan Rustenberg, geadsisteerd met proc. J. van Riemsdijk, die hij in dezen tot zijn bediende is qualificeerende. Doende pandinge op en aan alle gerede goederen, actiën en crediten van Willem van der Veen, meijer op het Veerhuis te Ane, ten einde daaraan na afslag van alle bewijslijke tegenrekeningen en praetensien, welke de bepandede mogt vermeinen te hebben, kost en schadeloos te verhalen de somma van 72 guldens heenkomende van verlope pacht of huur van het veerhuis voornoemt, cum annexis van de jaaren 1774 en 1775 en waar van den comparant niet tegenstaande alle minnelijke interpellatum geen voldoening heeft kunnen obtineren. Hieruit kunnen we opmaken dat Willem van der Veen tenminste van 1774 t/m1776 de pachter van het Veerhuis was. Deze Willem van der Veen was oorspronkelijk afkomstig uit Dalfsen. Hij was in 1760 getrouwd met Hendrica Ophof uit stad Hardenberg. De eerste jaren van hun huwelijk woonden ze in Hardenberg, maar tussen 1767 en 1769 betrokken ze het Veerhuis in Ane. Dochter Janna werd namelijk in 1767 nog geboren in Hardenberg, maar zoon Jannes in ’t Veerhuis.

Egbert Meijerink en zijn gezin zijn in Hardenberg gaan wonen, er waren 2 kinderen Hendrik en Willem. Denkbaar is dat schoonmoeder Hendrica van der Veen – Ophof  bij hun inwoonde:
Volkstelling 1795 Hardenberg In de Achter-Straat: pagina 06
Egbert Meijerink, klompmaker Egb. Meijerink vijf 5 akte nr 14

Er zijn nog vier kinderen geboren in Hardenberg aan de Achterstraat, waarschijnlijk nt 189, in elk geval woonde Hendrik daar in 1832.

Gezin van Willem Meijerink en Aaltjen Hutte
Gezin van Willem Meijerink en Aaltjen Hutte
Achterstraat 189 woont Hendrik Meijerink in 1832 (Huidige Wilhelminaplein naast de dorpspomp en de Schakel)
OAT kadaster 1832 Hendrik woonde op nr 189
Stadspomp Hardenberg naast Achterstraat 189

Moeder Janna is overleden februari 1811 getuige het uittreksel der aangegeven lijken:

uittreksel aangegeven lijken 1811

Egbert bleef achter met 6 kinderen, de oudste net 19 en de jongste nog geen 2 jaar. Hij is op 10 juli 1812 getrouwd met Hermpjen Schutte, het huwelijk heeft niet lang geduurd, op 21 maart 1813 is Egbert gestorven, terwijl Hermpjen zwanger was van een zoon. Egbertus is geboren op 26 mei 1813 en na 2 dagen overleden.

notariëel repertorium 17-08-1814 Hermptje Schutte wed. Egbert Meijerink Hardenbergh verkoop rogge c.a.

Moeder Hermpje is na verloop van tijd vertrokken uit Hardenberg en 28 december 1815 in Zwolle getrouwd met Hermannus de Wilde. Daar is 9 mei 1818 een tweeling geboren: Egbert Albertus en Derkje. Hermpje, inmiddels Hermina genaamd, is 12-10-1857 in Zwolle overleden.

Met Willem Meijerink gaat onze familielijn verder.

doopboek Hardenberg 2 november 1794
1 november 1794 Egbert Meijrink en Janna van der Veen, Hardenberg Willem

Vader Egbert was klompenmaker en dekker in Hardenberg. Willem is gaan werken in Bergentheim, eerst als boerenknecht later als landbouwer getuige de aantekening op zijn huwelijksakte, Hij trouwt 28 mei 1819 in Hardenberg (Ambt) met Aaltjen Hutten, een boerendochter uit Bergentheim.

Gezin van Willem Meijerink en Aaltjen Hutten

Gezin van Willem Meijerink en Aaltjen Gerrits Hutten
doop Willem Meijerink 02-11-1794
doopboek Hardenberg 8 maart 1795 geb 2 maart 1795 Gerrit Jansen en Wibbechien Jansen op het Hutten te Bergentheim Aaltjen
Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is ’t Hutten gesitueerd op ’t zgn. ‘Loo’ en eigendom van landbouwer Gerrit Hutten. Het erf is geregistreerd op legger nr. 170 in sectie H nr. 32. Het verdwenen erf was gesitueerd ten noorden van de Oude Vaart, aan de huidige Mölinksweg.
Huwelijk van Willem Meijerink met Aaltjen Hutten

De oudste zoon Egbert is maar 8 dagen oud geworden. Willem en Aaltjen zijn een maand na zijn overlijden getrouwd. Het tweede kind was weer een Egbert, geboren 12 maart 1820, dat is onze voorouder geworden. Alleen Egbert en zijn jongere broer Gerrit Jan hebben de volwassen leeftijd bereikt. Van de 9 kinderen, zijn er 7 voor de leeftijd van 2 jaar overleden. Moeder Aaltje is een maand na de geboorte van de tweeling gestorven, ze was pas 37 jaar oud.

overlijden Aaltjen Hutten 28 september 1832

Vader Willem bleef achter met 4 kleine kinderen. Egbert 12, Gerrit Jan 10, en de tweeling Jan Willem en Janna pas 1 maand.

nakomelingen van Willem Meijerink en Aaltjen Hutten
Huwelijk Willem Meijerink mat Fennigje Lamberink

Willem is 1 november 1833 getrouwd met Fennigje Lamberink, weduwe van Hendrik ten Brinke in Hardenberg Stad. Fennigje had 7 kleine kinderen, de oudste 15 jaar en de jongste bijna 2 jaar. Hendrik ten Brinke was 28 december 1832 overleden, ze woonden in het huis nr 137, aan de latere Fortuinstraat. (zie kaart bij Egbert Meijerink). Willem en Fennigje kregen 3 kinderen, de oudste Janna is geboren 26 maart1835. Ik ga er van uit dat Janna van de tweeling inmiddels overleden was, maar heb daar geen bewijs voor gevonden. Jan Willem is overleden 5 maart 1835. Het gezin van Willem en Fennigje heeft een aantal jaren in Hardenberg gewoond en daar zijn hun kinderen geboren. Willem is 17 maart 1861 in Slagharen overleden, hoe het het gezin vergaan is heb ik niet kunnen achterhalen. 3 kinderen ten Brinke zijn later naar de USA geëmigreerd.

nakomelingen van Fennigje Lamberink
overlijden Willem Meijerink 17 maart 1861
overlijden Fennigje Lammerink 5 oktober 1873
emigratie naar USA Maria Magdalena 1847 vanuit Hellendoorn Doezeman emigratie:
1847-09-00 Rotterdam ‘Burk Marie Magdalena’ 1847-10-26 New York, Johanna en Hermiena ten Brinke staan op de passagiers-lijst, zij waren afkomstig uit Stad Hardenberg en kinderen van Hendrik ten Brinke en Fennigje Lamberink.
In 1865 is Hendrikus ten Brinke met vrouw Johanna ter Haar en zijn gezin geëmigreerd:
Immigration: Date: 1865 Place: Tenbrink h, 39, port uncertain, 1865 with family Dutch Emigrants to the US, SA S aM Se A 1835-1880 Colonial Origins Collection Heritage hall at Calive College Grand Rapids, MI

Gerrit Jan Meijerink is getrouwd met Geertruida Scholten, zij kregen 5 kinderen waarvan Fennegien, de jongste binnen het jaar gestorven is. Gerrit Jan is 18 april 1866 gestorven en Geertruida 13 april 1870. De vier kinderen bleven als wees achter. Oom Egbert de oudste zoon van Willem werd voogd en oom Gerrit Jan van Faassen getrouwd met Janna werd toeziend voogd. De transscriptie van de voogdijaktes heb ik uitgewerkt bij de gezinskaart op https://schansen.nl/genealogy/familygroup.php?familyID=F193&tree=Ram

Gezin Gerrit Jan Meijerink

Aaltje Meijerink is getrouwd met Hendrik Blaauwkamp, een volle neef van Berendina Blaauwkamp de moeder van opa Frederik Ramaker. Het gezin is in 1892 naar Michigan geëmigreerd: Blaauwkamp 1892-08-29 Amsterdam ‘Dubbeldam’ 1892-10-17 New York
Hendrik Blauwkamp, 49 jaar, vrouw, 4 kinderen, dienstknecht, arbeider, landbouwer te M24, Ambt Hardenberg, Christelijk Gereformeerd, minvermogend.
De jongste kinderen zijn in Michigan USA geboren.

Een heel bewogen leven van de nakomelingen van Willem Meijerink, we vervolgen met Egbert onze lijn in een volgend deel.

Gezin van Egbert Meijerink en Hendrikjen Kampman

Huwelijk van Egbert Meijerink met Hendrikjen Kampman 29 juni 1848
gezin van Egbert Meijerink en Hendrikjen Kampman
geboorte Egbert Meijerink 12 maart 1820
geboorte Hendrikjen Kampman 14 oktober 1824
huwelijk Egbert Meijerink met Hendrikjen Kampman 29 juni 1848

De eerste jaren van hun huwelijk hebben Egbert en Hendrikje in Collendoorn gewoond, daar zijn ook de oudste drie kinderen geboren. Egbert was geboren op de boerderij Hutten in Bergentheim, en is toen zijn vader hertrouwde met Fennigien Lamberink, de weduwe van Hendrik ten Brinke, mee verhuisd naar Hardenberg en al vrij snel daarna gaan werken bij de boer. Bronnen ontbreken. Uit een bijlage bij de trouwakte weten we dat hij 5 jaar heeft gediend bij de Nationale Militie en behoorlijk uit de dienst is ontslagen.

We weten niet hoe hij in Collendoorn terecht is gekomen en hoe hij Hendrikje heeft leren kennen. Hendrikje was pas 2 jaar toen haar moeder is overleden. Haar vader is daarna hertrouwd met Jentien Schutte, het gezin woonde in Sibculo. Lucas Kampman was kennelijk vanuit Heemse bij zijn schoonouders ingetrokken in Sibculo bij zijn eerste huwelijk met Berendina Nijkamp. Met de veetelling van 1823 Buurtschap Sibculo: 50 Lucas Kampman woning no 2
rund onder 2 jaar 3; rund boven 2 jaar 3; paarden onder 5 jaar 1; paarden boven 5 jaar 1; schapen 45

Na het overlijden van Lucas Kampman in 1850 zal zijn weduwe Jentien de boerderij hebben voortgezet wellicht met de nog ongetrouwde zwagers Harm en Hermannes, maar na het overlijden in 1855 van Hermannes is Egbert met zijn gezin van Collendoorn naar Sibculo vertrokken. Daar zijn de jongste zeven kinderen geboren. Zwager Hendrik was in 1850 getrouwd en naar Baalder vertrokken.

Hendrikje Kampman is 30 april 1869 overleden, Egbert bleef achter met 9 kinderen in de leeftijd tussen 2 en 19 jaar. De oudste jongens hielpen thuis op de boerderij, of gingen al uit werken, we weten het niet en informatie ontbreekt.

Nakomelingen Egbert Meijerink en Hendrikje Kampman
Nakomelingen Egbert Meijerink en Hendrikje Kampman
overlijden Hendrikje Kampman 30 april 1869

Egbert Meijerink is 20 april 1871 weer getrouwd met Mientjen Mollen, er zijn nog drie kinderen geboren, waar van het oudste meisje slechts 4 dagen heeft geleefd.

nakomelingen van Egbert Meijerink en Mientje Mollen
huwelijk Egbert Meijerink met Mientje Mollen
overlijden Egbert Meijerink 27 november 1901
overlijden Hermina (Mientje) Mollen 1 januari 1902

Egbert en Mientje zijn slechts 5 weken na elkaar overleden, onze lijn gaat verder met Lucas Meijerink in het volgende deel.