Genealogie Ramaker

De informatie van de website Genealogie-Ramaker WordPress verplaatst naar deze site onder Home met een onderverdeling: TNG link naar basisgegevens Schansman info over het oude erve Schansmans in Heemse de Raademaker, de oudste voorouders en herkomst naam Ramaker Schansen Jan Harm, oudste voorouder op de Schansman, tevens bijnaam […]