Blaauwkamp-Rolleman

Blaaukamp

De stamreeks van Berendina Blaauwkamp begint in Radewijk, op erve Mas.

gezin Seine Gerrits Mas

We kennen niet veel details over de voorouders van Seine Gerrits Mas. We weten dat zijn vader Gerrit in 1693 rotmeester was van de buurtschap Radewijk. Over het erve Mas en zijn bewoners zie https://www.historischeprojecten.nl/geheugenvanhardenberg/shpedia/oude-huisplaatsen/oude-huisplaatsen-in-radewijk-en-wielen/mas/

Seine zal omstreeks 1695 geboren zijn, doopgegevens van Hardenberg van voor de grote brand in 1708 ontbreken. Soms werden kinderen uit Radewijk in Gramsbergen gedoopt, maar daar vinden we niets over Seine. De eerste vermelding:
Trouwboek Hardenberg 18 januari 1722
Zeijne Gerritsen uijt Mas huijs tot Ravik j.m. met Harmtje Alberts weduwe van Jan Gosens op het Holt.

huwelijk Zeine Gerrits met Harmptje Alberts

Hermtje Alberts was eerder getrouwd met Jan Gosen, eveneens uit Radewijk, : trouwboek Hardenberg 24 maart 1715
Jan Gosens uijt den HaneKamp j.m. tot Radewijk met Harmtje Albers j.d. op het Holt

huwelijk Jan Gosens met Harmtje Alberts

Jan Gosens is ca 1721 overleden, er zijn dan twee jonge kinderen.
Harmtje trouwt vrij snel daarna met Seine Gerrits Mas.
Er bestond een goed contact tussen de families Mas en Goossen in Radewijk. De erven lagen naast elkaar en er was ook regelmatig contact met de bewoners van ’t Holt. In het ‘Het boek van Roke’ over de erven in Radewijk is dit verder uitgewerkt. Hoe het de twee kinderen uit het eerste huwelijk is vergaan weten we niet, bij de volkstelling van 1748 worden ze niet genoemd, ze waren naar ik aanneem het huis al uit.

Volkstelling 1748: Collendoorn: de huijsen: Holt; de man: Seijne; de vrouw: Harmtien; sijn oom Berent;
kinders over de 10 jaren out: Gerrit, Albertien en Aaltien; kinders onder de 10 jaren out: Jan;
dienstboden, knegten, meijden, en koehoeders: Vaesen, Nijsink en Hamhuis hebben onder haar drien een scheper Hendrik
doopindex Hardenberg Seine Gerrits
gezin van Jan Seines van ’t Holt
huwelijk Hendrik Zwijse met Geertjen Jansen 19 jan 1749

Seine en Harmtje krijgen vijf kinderen, met de jongste, Jan, vervolgen wij onze lijn.

den 28 dito Zeijne Gerrits, en Harmpje, ouders van het Houdt, haar soon genaamt Jan
Datering: [1739] den 28 dito dtbboek: Doopboek 1735-1750 Pagina: 96
Bron: DTB Kerspel Hardenberg
den 12 d(i)to Jan Seijne, j.m. op ’t Holt, met Fennigjen Hendriksen, j.d. te Baalder [hier getrouwd den 3 septemb(er)]
Datering: [1769] den 12 d(i)to dtbboek: Ondertrouw- en Trouwboek 1762-1777 Pagina: 15 Bron: DTB Kerspel Hardenberg

Jan Seines van ’t Holt trouwt 3 sep 1769 in Hardenberg met Fennegje Hendriks Zwijze
Trouwboek Hardenberg 12 augustus 1769 Jan Seijne j.m. op ‘t Holt met Fennigjen Hendriksen j.d. te Baalder
hier getrouwd den 3 september.

den 9 febr. Hendrik Swijse en Geertje, ouders te Loosen, haar kint Fennegje
Datering: [1749] den 9 febr. dtbboek: Doopboek 1735-1750 Pagina: 118
Bron: DTB Kerspel Hardenberg

Jan en Fennegje trouwen een paar maand na het overlijden van Hendrik Zwijse.
op den Blaauwenkamp Baalder Schoutambt – Rechtelijk Archief Inventarisnummer 13 – periode 15 januari 1769 t/m 29 december 1771 Folio 108 vo Momberstelling. Voor enige dagen is komen te overlijden Hendrik Zwiese, gewoond hebbende op den Blaauwencamp te Baalder, nadat zijn vrouw Geertien Jannessen reeds van enige jaren is overleden. Over hun nagelaten minderjarige dochter, genaamd Fennegien Zwiese, worden Momboiren aangesteld, zijnde Gerrit Zwiese en Wolter Jannessen, beide omen van het kind. Hardenberg, 6 augustus 1769.

Jan en Fennegje gaan na hun huwelijk wonen op de Blaauwenkamp.

In 1768 was de katerstede de Blaauwenkamp eigendom van de erfgenamen van de stadssecretaris van Hardenberg, Berend Janszoon Kramer. Dat blijkt onder andere uit deze akte die op 6 mei 1768 werd geregistreerd in het vrijwillig rechterlijk archief van het Schoutambt Hardenberg: Schuldbekentenis met hypotheekstelling door Berend Gerhard Kramer, secretaris van de Stad Hardenberg, voor hemzelf, zijn zuster Femia Hermanna Kramer, huisvrouw van predikant J.W. Baerselman, en namens de kinderen van wijlen zijn broer Jan Kramer, aan Bernardus van der Kesten te Zwolle, voor een somma van 700 Carolyguldens. Als onderpand dienen de katerstede de Blaauwenkamp, bestaande uit woonhuis en gooren, acht mudden zaailand en ongeveer een dagwerk hooiland te Baalder. De kantlijn vermeldt dat het bedrag op 9 november 1772 is afgelost.

Op 9 december 1772 werd de helft van de katerstede verkocht door secretaris Berend Gerhard Kramer c.s. aan Jan Seinen van ’t Holt en Fennegien Hendriks Zwijze. Uit de akte blijkt dat zij het erf dan al jarenlang meijerswijze (als pachters) hebben bewoond, net als hun gestorven (schoon)ouders Hendrik Herms Zwijze en Geertje Jannessen Schuurman. Uit een bewaard gebleven dagboek (van Jan Zwijze alias Odink) blijkt dat Hendrik en Geertje resp. op 25 juli 1769 en 28 mei 1763 op de Blauwenkamp overleden zijn.

In 1772 verkopen ze hun erfdeel in de katerstede het Stroomans en kopen de Blaauwenkamp die ze tot dan gepacht hebben. Tevens stellen ze een testament op.

Folio 196 Overdracht van de halve katerstede, in de wandeling Stroomans genaamd, voor een somma van 675 Car. guldens, in de Markte van Holtheme en Den Velde, waarvan de andere halfscheid toebehoord aan Roelof Berends, door Jan van ’t Holt en zijn huisvrouw Fennegien Zwiese, aan Jan Hendriksen en zijn huisvrouw Jannegien Evertsen. De grootvader van Fennegien Zwiese, genaamd Herman Zwiese, heeft dit voormaals aangekocht van de erfgenamen Ulenberg, en door haar vader Hendrik Zwiese is dit in het jaar 1769 wederom aan voornoemde Jan Hendriksen verkocht.
Actum Hardenberg, 29 juli 1772.

Folio 212 Overdracht van ongeveer de halfscheid van de Katerstede de Blaauwenkamp te Baalder, door de kopers en wijlen hun vader Hendrik Zwiese jarenlang meijerswijze bewoond, bestaande uit het woonhuis en goren met de daarbij gelegen stukken zaailand en groenland, en een vierendeel whaere, door secretaris Berend Gerhard Kramer, voor zichzelf en namens de kinderen van wijlen zijn broer Jan Kramer, voorts Femia Hermanna Kramer, huisvrouw van procurator Jan Willem Baerselman, voor haarzelf en als gevolmachtigde van haar man, luid procuratie voor het Scholtengericht van Hellendoorn op 2 maart van dit jaar, zijnde de laatste comparante geadsisteerd met haar broer secretaris B.G. Kramer voornoemd als haar verkoren Momboir, aan Jan van ’t Holt en zijn huisvrouw Fennegien Zwiese. Actum Hardenberg, 9 december 1772.

Folio 213 Testament van Jan van ’t Holt en zijn huisvrouw Fennegien Zwiese, woonachtig op de Blaauwenkamp te Baalder, zijnde zij ontslagen van het momberschap van haar man en hierbij geadsisteerd met Evert Bruins als haar verkoren Momboir. Zij maken een testament op langstlevende. Actum Heemse, 9 december 1772.

doopindex Hardenberg Fennegje Hendriks
gezin Jan Seines Blaauwkamp
voorouders Hendrik Zwijse
voorouders Geertjen Schuurman
Volkstelling 1795 Marke van Baalder en Hardenberg, Buurschap Baalder.
Jan Blaukamp, keuter J. Blaukamp (Blauwkamp, Blaauwkamp) zes 6 acte 23
Blaauwkamp Baalder 1832
kadaster 1832 eigenaren Baalder Blaauwkamp Seine

Jan en Fennegje wonen op de Blaauwkamp in Baalder aan de Radewijkerbeek en dicht bij de weg naar Gramsbergen, ze krijgen na verloop van tijd de naam Blaauwkamp. Onze lijn vervolgt met Seine, geboren in 1783:

09-02-1783 Seine, z. van Jan van ’t Holt en Fennigjen Hendriksen op de Blaauwenkamp onder Baalder
Datering: [1783] 09-02-1783 dtbboek: Doopboek 1762-1791 Pagina: 45
Bron: DTB Kerspel Hardenberg
Gezin van Jan Seines Blaauwkamp en Berendina Geertman
voorouders van Berendina Geertman
huwelijk Seine Blaauwkamp met Berendina Geertman 1808

naamsaanneming 1811
Voornaam: Seijne. Oude naam: Van ’t Holt, Aangenomen naam: Blaaukamp, Plaats: Hardenberg, Datum: 1811
Voornaam: Jan, Oude naam: Van ’t Holt, Aangenomen naam: Blaaukamp, Leeftijd: 6 maanden, Plaats: Hardenberg, Datum: 1811

Met het derde kind van Seine en Berendina, Frederik, vervolgt onze lijn.

geboorte Frederik Blaauwkamp 14 maart 1817
huwelijk Frederik Blaauwkamp met Fennigjen Rolleman

Bruidegom: Frederik Blaauwkamp, Geboorteplaats: Baalder (Hardenberg, Ambt) Leeftijd: 29 Beroep: Landbouwer
Bruid: Fennigjen Rolleman, Geboorteplaats: Diffelen (Hardenberg, Ambt) Leeftijd: 24 Beroep: Dienstmeid
Vader van de bruidegom: Seine Blaauwkamp Moeder van de bruidegom: Berendina Geertman Beroep: landbouwersche
Vader van de bruid: Teunis Rolleman Moeder van de bruid: Hendrika Ulenkamp
Gebeurtenis: Huwelijk Datum: donderdag 24 september 1846 Gebeurtenisplaats: Hardenberg, Ambt De naam Blaauwkamp wordt op verschillende manieren gespeld.
Mooi om te zien hoe Frederik het hier heel nauwkeurig spelt.

Gezin van Frederik Blaauwkamp en Fennigjen Rolleman
voorouders Teunis Rolleman
voorouders Hendri8ka Ulenkamp
overlijden Frederik Blaauwkamp 01-04-1865

Frederik Blaauwkamp was de derde zoon.
Zijn oudste broer Jan werd landbouwer op de Blaauwkamp, hij is ongehuwd gebleven en in 1882 overleden.
De tweede broer, Johannes, trouwde naar Gramsbergen als landbouwersknegt en later bij tweede huwelijk als landbouwer bij Reinink. Van hun nakomelingen zijn er een aantal naar Ottawa County Michigan USA geëmigreerd.
Van Frederik weten we dat hij jong gestorven is, pas 47 jaar, als arbeider; hij liet toen 2 dochtertjes na:
Berendina van 15 en Zwaantje van 12 jaar oud. Er waren inmiddels al 6 kinderen gestorven, wat een moeilijk leven!
En moeder Fennigjen die achterbleef met haar 2 dochters.
We weten niet zeker waar ze gewoond hebben, maar wellicht dat Frederik bij zijn moeder en broer op de Blaauwenkamp is blijven wonen en werken en dat Fennigjen daar ook is blijven wonen.

overlijden Fennigjen Rolleman 19-05-1881

De lijn loopt verder via Berendina Blaauwkamp.

geboorte Berendina Blaauwkamp 06-10-1849

Berendina trouwt in 1870 als 20 jarige met Hendrik Jan Ramaker, ze gaan wonen aan de Hoogenweg.
Zwaantje trouwt in 1875 als 22 jarige met Jan Hendrik Hankamp uit Hardenberg, ze gaan wonen in Hardenberg (Stad) eveneens aan de Hoogenweg.
Er waren geen jongens, daarmee komt een eind aan de naam Blaauwkamp van deze tak.
De boerderij, was gelegen ten noorden van de Radewijkerbeek, staat op legger 17 onder sectie C no. 398.
Tegenwoordig (2018) is het de locatie van wijkvereniging De Wiekstee aan het Hondsdraf 2b en de voetbalvereniging Hardenberg ’85 aan het Hondsdraf 2c.

Rolleman

voorouders van Berendina Blaauwkamp

De voorouders van Berendina Blaauwkamp langs de lijn van haar moeder Fennigje Rolleman begint bij het echtpaar Harmen Hendriks Kampherbeek met Hendrickien Luggerts Brink.
trouwboek Hardenberg 10 april 1718
Harmen Hendriks uijt Kampherbekenhuijs tot Baelder j.m. met Hendriken Lubbers j.d. uijt Brinks tot Lotten.

Harmen zal omstreeks 1690 geboren zijn, vader was Hendrik ‘uijt Kampherbekenhuijs tot Baelder’, geboren ca 1660. Details ontbreken, door de grote brand van 1708 zijn die verloren gegaan. Hendrickien is geboren in Anerveen en gedoopt op 30 april 1693 in Gramsbergen.


den 30 dito Hendrickien, dochter van Lugger Coenraats ende Derckien Asse van het Aanerveen Datering: [1693] den 30 dito (= april) dtbboek: Doopboek 1691-1718 Pagina: 2 Bron: DTB kerspel Gramsbergen

Het gezin van Harmen en Hendrickien ging wonen in Anerveen, ze kregen 4 kinderen, van drie is er een doopbewijs, van Teunis, onze voorouder heb ik dat niet kunnen vinden. Teunis zal rond 1725 geboren zijn.

gezin van Harmen Hendriks en Hendrickien Luggerts
  • doopboek Gramsbergen den 16den maert Jannigje, dogter van Harmen Hendriks en Hendrikje Luggers, eheluiden op ’t Aenerveen
    Datering: [1721] den 16den maert dtbboek: Bron: DTB kerspel Gramsbergen
  • doopboek Hardenberg 1722 den 22e maart eodem Herman Kampherbeek van ’t Aanerveene soontje gen. Jaen
    Datering: [1722] eodem dtbboek: Doopboek 1721-1735 Pagina: 46 Bron: DTB Kerspel Hardenberg
  • doopboek Gramsbergen den 27sten jann. Lubbigjen, dogter van Harmen Hendriks en Hendrikje Luggers, eheluiden op ’t Aenerveen
    Datering: [1732] den 27sten jann. Bron: DTB kerspel Gramsbergen

Harmen is jong gestorven, pas 43 jaar oud. Hendrickien is weer getrouwd:
trouwboek Hardenberg 17 april 1737 Harm Geerts j.m. en Hendrikje Luggers wed. te Lemen op het Anerveen doopboek Gramsbergen den 12 april 1739 Aaltjen, dogter van Harmen Altena en Hendrikjen eheluiden op het Anerveen
Volkstelling 1748, Ane: de huijsen: Altena; de man: Hermen; de vrouw: Hendrickien; de man: en sone Jan; de vrouw: Jennegien; kinders onder de 10 jaren out: Aaltien ; dienstboden, knegten, meijden, en koehoeders: Jan de scheper.

gezin Harm Geerts Altena

We vervolgen met Teunis Harmsen.


22-09-1748 Teunis Hermsen, j.m. van ’t Anerveen, en wonende bij Nijmeijers te Ane, en Stiene Janssen, wed(uwe) van Hendrik Everts, wonende op den Brink te Heemse; dese sijn hier getrouwt Datering: [1748] 22-09-1748 dtbboek: Trouwboek 1705-1764 Pagina: 153 Bron: DTB kerspel Heemse

Stiene was eerder getrouwd geweest met Hendrik Evers, er waren 4 kinderen uit dat huwelijk, waarvan er twee jong gestorven zijn zoals blijkt uit de volkstelling 1748, Hendrik is jong gestorven, zeker voor de volkstelling van 1748.

Volkstelling 1748, Heemse: de huijsen: Andries; de man: Evert; en dogter Stiene wed:; kinders over de10 jaren out: Marten; kinders onder de10 jaren out: Hendrik.

Ook rond de geboorteplaats van Stiene (ook wel Christina) is de nodige onduidelijkheid.
trouwboek Heemse: 16-04-1735 Hendrik Everts j.m. op den Brink te Heemse en Stiene Jansen j.d. uit Oevermans te Stegeren dienende ten Hardenb. dese den 15 meij hier getrouwt.
Trouwboek Hardenberg: 16-04-1735 Hendrik Evers J.M. van den Brink onder Heemse en Stijne Janssen J.D. van Loosen wonende bij de Zecretarius Cramer.


22-09-1748 Teunis Hermsen, j.m. van ’t Anerveen, en wonende bij Nijmeijers te Ane, en Stiene Janssen, wed(uwe) van Hendrik Everts, wonende op den Brink te Heemse; dese sijn hier getrouwt Datering: [1748] 22-09-1748 dtbboek: Trouwboek 1705-1764 Pagina: 153 Bron: DTB kerspel Heemse

14-09-1749 Hendrik, soon van Teunis Hermsen en Stiene Jansen op den Brink te Heemse Datering: [1749] 14-09-1749 dtbboek: Doopboek 1705-1772 (1790)
Pagina: 44 Bron: DTB kerspel Heemse

Teunis en Stiene krijgen een zoon, Hendrik, ze wonen dan op de Brink in Heemse. Kort na de geboorte van Hendrik is Stiene overleden.

gezin van Teunis Harmsen en Stiene Jansen

Teunis trouwt vervolgens met Derkje Courts van ’t Reserveld en er worden 5 kinderen geboren.

gezin van Teunis Harmsen en Derkje Coerts

Teunis Harmsen is na de geboorte van Klaas rond 1762 overleden, het gezin woonde op ’t Pofferts te Heemserveen. Derkje is weer getrouwd met Berend Harmsen,
trouwboek Hardenberg 1763: den 2 april Berend Herms, j.m. wonende te Bergentheim, met Derkjen Koerts, weduwe van Teunis Hermpsen van ’t Heemserveen [den 23 april attestatie gegeven na Heemse] later komt zoon Hermen op ’t Pofferts te wonen en wordt eigenaar. Ons verhaal vervolgen we met Hendrik de zoon van Teunis en Stiene

gezin van Hendrik Teunis en Fennigje Rolleman

den 11 april Hendrik Teunis, j.m. van het Heemserveen, thans woonachtig te Wijlen en Fennigjen Hendriks, j.d. te Diffelen; hier getrouwt
Datering: [1781] den 11 april dtbboek: Ondertrouwboek 1764-1794 Pagina: 13
Bron: DTB kerspel Heemse

Hendrik trouw met Fennigjen Hendriks, het gezin gaat wonen op het Rolleman in Diffelen, er worden 5 kinderen geboren.

Kadaster 1832 Diffelen met Rolleman en Uilenkamp

Hendrik is overleden in 1807, Register aangegeven lijken Heemse: overleden Hendrik Rolleman oud 58 jaar op 01-09-1807 te Heemse nalatende 4 zoons en 1 dochter gewoond te Diffelen en Fennigje eveneen in 1807
Register van overlijden Heemse 28 augustus 1807 Fennechien Rolleman te Diffelen oud 60 jaaren nalatende vijf kinderen, gewoond te Diffelen (leeftijd klopt niet)

voorouders Fennigjen Hendriks Rolleman

We vervolgen onze lijn met Teunis Rolleman, geboren 25 mei 1786


25-05-1786 Teunis, zoon van Hendrik Teunis en Fennigjen Hendriks te Diffelen Datering: [1786] 25-05-1786 dtbboek: Doopboek 1772-1811
Pagina: 23 Bron: DTB kerspel Heemse

Bruidegom:Teunis Rolleman Leeftijd:33 Beroep:Landbouwer Vader bruidegom:Hendrik Rolleman Beroep:Landbouwer
Moeder bruidegom:Fennigjen Rolleman Beroep:landbouwersche
Bruid:Hendrika Ulenkamp Leeftijd:31 Vader bruid:Hendrik Ulenkamp Beroep:Landbouwer
Moeder bruid:Gerritdina Hermsen Beroep:landbouwersche
Gebeurtenis:Huwelijk Datum:vrijdag 12 mei 1820 Gebeurtenisplaats:Hardenberg, Ambt Documenttype:BS Huwelijk Aktenummer:7
Registratiedatum:12 mei 1820 Akteplaats:Hardenberg, Ambt Opmerking: bruidegom en bruid wonende te Diffelen (Hardenberg, Ambt);
moeder bruidegom ook Fennigjen Hendriks; vader bruidegom ook Hendrik Teunis; moeder bruid ook Gerritdina Ulenkamp; 1 kind gewettigd
gezin van Teunis Rolleman en Hendrika Ulenkamp

Teunis Rolleman trouwde op 12 mei 1820 in Heemse met Hendrika Uilenkamp, eveneens geboren en woonachtig in Diffelen. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, twee meisjes en twee jongens. Op 14 februari 1825 baarde Hendrika een tweeling, maar beide kindjes overleden binnen een jaar. Toen zij op 26 februari 1828 opnieuw beviel, overleed zij in ’t kraambed. Het kindje kwam levenloos ter wereld.


Na het overlijden van Hendrika hertrouwde Teunis op oudjaarsdag 1829 in Heemse met Hendrikjen Olsman uit Heemserveen. Uit dit huwelijk werd een kind geboren: Hendrik, op 19 maart 1830.

gezin Teunis Rolleman en Hendrikjen Olsman

Overledene:Teunis Rolleman Geslacht:Man Geboorteplaats:niet vermeld Leeftijd:47 Beroep:Landbouwer Relatie:Hendrikjen Olsman Relatiesoort:Partner
Vader:Hendrik Rolleman Moeder:Fennigjen Hendriks Gebeurtenis:Overlijden Datum:vrijdag 28 november 1834 Gebeurtenisplaats:Diffelen (Hardenberg, Ambt)
Documenttype:BS Overlijden Aktenummer:60 Registratiedatum:29 november 1834 Akteplaats:Hardenberg, Ambt
Opmerking:eerder weduwnaar van Hendrika Ulenkamp
geboorte Fennigjen Rolleman 13-11-1821